AB Repro Service.

Starka ägare med
långsiktig strategi.

När Kinnex stod inför ett generationsskifte år 2011 valde den dåvarande ägaren att finna en köpare med intresse för att utveckla varumärket och för att fortsätta den långsiktiga tillväxtplanen.

Med familjeägda AB Repro Service, som har säte i Skara, fick Kinnex en ägare med långsiktiga ambitioner och en vilja att fortsätta växa enligt den lagda marknadsplanen.

Tillsammans med de övriga företagen i AB Repro Service företagsgrupp finns nu en styrka och en kompetens som kommer våra kunder till godo på många olika sätt. Inte minst när det gäller vår möjlighet att åta oss större projekt och totalåtaganden.