Om Repro Service POL

Vårt systerbolag i Polen.

Vårt systerbolag Repro Service POL bildades i Kamien Pomorski, Polen 1989 som en dedikerad ”svetsverkstad” med inriktning på manuella processer.

Under mer än 25 år har vi sedan successivt förädlat produktionsanläggningen för att idag bestå av två Bystronic BySprint Fiber 3015 laser 6000, ett antal CNC-bockmaskiner samt en avancerad svetsutrustning som producerar avancerade kapslingar och kabinett för elektroniska och elektriska applikationer samt plåtkomponenter för olika industrikunder.

Vi erbjuder:

Tunnplåt – laserskärning, bockning, svetsning, montering och lackering
Montering – samt testning/provning och packning
Lackering – våt- och pulverlack

Anläggningen för pulverlackering gör att vi kan leverera helt färdiga artiklar förutom att kunna ta hand om de flesta ytbehandlingar.