Om Kinnex.

Vårt systerföretag.

Kinnex Mekaniska i Götene är ett framåtriktat legotillverkningsföretag med inriktning främst på den svenska marknaden med en mindre del av sina produkter för export. Kinnex ser till att de senaste framstegen inom moderniseringsteknik, kunskap och logistik tillämpas för att säkerställa en flexibel och ständigt växande organisation.

Kinnex bygger långsiktiga affärsrelationer med partnerskap och kundbehov som sina viktigaste drivkrafter. Det faktum att Kinnex brukar leverera mervärde utöver det förväntade innebär en ännu större kundnöjdhet.

Kinnex dedikerade och kunniga medarbetare förkroppsligar våra företagsvärden: flexibilitet, pålitlighet, precision och kostnadseffektivitet.